De Tien Geboden

Schrijf je eigen Tien Kroeggeboden en wordt voor tien minuten Gods' almachtige plaatsbekleder in een tienjarig etablissement !

Het verhaal is eerder verteld.

  In de beginne schiep De Klarist de fles en de avond.

  De kroeg nu was woest en ledig, en droogte teisterde de spelonken, en de Geest Klarists' zweefde over de toog.

  En De Klarist zeide: er zij Dorst; en op rees de verleiding. En De Klarist zag dat de verleiders alcoholisten waren, en De Klarist maakte verschil tussen de fles en de verleiding.

  En De Klarist noemde de fles zondvloed en de verleiding fata morgana.

  Toen was de eerste avond voorbij...

 

Tien jaar later:

 

    

 

Bedenk je Tien Geboden, schrijf ze op de Tafelen, en declameer deze in een passende toga in een bijpassend decor op zaterdag 29 september 2001.

En zal door het Opperwezen Klarists' worden uitverkoren tien minuten lang zijn/haar geboden als opperste wet van kracht te doen laten zijn.

Meer informatie ter plaatse n in het septembernummer van Kristal Maandag-fanzine,

of kan ook proberen... knut@kristalmaandag.nl

 

DE TIEN GEBODEN

    1.    Gij zult geen fruitvliegen vereren, maar alleen de Barman dezer lokaal aanbidden.

   2.    Gij zult de naam van de Barman, uw Lokaalheer, niet zonder eerbiied gebruiken.

   3.    Wees indachtig, dat gij de openingstijden des lokaals heiligt.

   4.    Gij zult op maandag geen dranken begeren.

   5.    Gij zult niet onrechtvaardig innemen, wat uw naaste toekomt.

   6.    Gij zult geen bonnetje laten staan.

   7.    Gij zult geen onkuisheid doen die ge den volgenden dag niet meer weet.

   8.    Gij zult niet zeuren om gratis consumpties.

   9.    Gij zult uw kroegdeler niet vals verzuipen.

  10.    Schenkt uw aanstaande ex zolang het nog kan.