Voor optimale kennisname het geluid wel aanzetten...