17                      18                     19

Een sbs-uitzending: eindelijk een BN-er en

prompt nagewezen door de hele buurt (2001)

Nietszeggende schoolfoto (1967)

De eerste schreden op het

informaticapad (1958)