Met een bezoek aan Kafee De Klarist ga je akkoord met de regels die in het lokaal gelden. Het lokaal is nergens bij aangesloten, dus vergelijken of zeuren elders is een zinloze exercitie.

 

 

DE DERTIEN HUISREGELS

 

1. Kafee De Klarist is een café zoals een kroeg bedoeld is bij vestiging. Het is een gezondheidscentrum noch een multi-mediaal pretpark.

 

2. Privacy, als archaïsch begrip, is een fundament van het lokaal. Er hangen nergens camera’s. Iedereen die het lokaal bezoekt, stemt toe in het ontbreken van opnamen.

 

3. Betalingen kunnen slechts met contant geld worden gedaan. Pin- en ander digitaal betalingsverkeer tasten de privacy aan. Bezoekers die dit bezwaarlijk vinden moeten maar in China gaan wonen.

 

4. Het Politburo des Lokaals behoudt zich het recht voor om de toegang te ontzeggen aan personen, zonder opgave van reden. Of eigenlijk, alleen leuke mensen zijn welkom.

 

5. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.

 

6. Dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen dan ter plekke geserveerd, wordt niet getolereerd.

 

7. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.

 

8. Zonder toestemming van het Politburo des Lokaals is het niet toegestaan om in het lokaal te fotograferen, video- en/of geluidsopnames te maken. Als eerder vermeld is privacy ter plekke een grondrecht. Een bezoeker die dit recht in geding wil brengen, moet maar in China gaan wonen.

 

9. Instructies van het personeel dienen opgevolgd te worden. Hierbij is de term ‘veiligheid’ het toverwoord.

 

10. Parkeer je vervoermiddel op aangegeven plaatsen; in ieder geval zo dat anderen geen overlast ondervinden. Bezorg de buren bij het in- en uitgaan geen overlast.

 

11. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Naast de pot pissen is alleen in figuurlijke zin toegestaan.

 

12. Kafee De Klarist behoudt zich het recht voor iedereen met aanstootgevende klederdracht en/of kleding die het Politburo niet aanstaat, de toegang te weigeren.

 

13. Klachten kunt u schriftelijk melden via knut@kristalmaandag.nl. Het klachtenburo komt eens in de vijf jaar bijeen om bezwaren te bespreken. Bezwaren worden meegenomen in een nieuw te formuleren vijfjarenplan.