WEER ONTDEKKING  KROKODILLENKOLONIE

Den Haag (KM) - Deze maand is in een horeca-inrichting in de residentie een grote verzameling lanskrokodillen aangetroffen. Het is de tweede grote krokodillenvangst in Nederland binnen een jaar.

De ontdekking van de troep reptielen is mogelijk geweest na een uitgebreid onderzoek. Omwonenden klaagden al geruime tijd over vreemde geluiden die dikwijls de hele nacht aanhielden. Het staat vrijwel vast dat het cafébedrijf zal worden gesloten wanneer kan worden aangetoond dat de dieren een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, aldus een politiewoordvoerder die tevens kan melden dat nog geen aanhoudingen zijn verricht in deze zaak.

De lanskrokodil komt veel voor in oostelijk Afrika en staat in het gebied bekend als een veelvraat. De invoer van het dier is in Nederland verboden. Onderzocht wordt hoe het mogelijk is geweest dat de dieren in zulke grote getale kunnen zijn ingevoerd. Een hier ter plaatse uitgevoerde voortplanting behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De eigenaar van de dieren weigert elk commentaar op de ontdekking. Ook de politie wenst in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen te doen. De krokodillen zelf waren voor een reactie onbereikbaar.

Begin vorig jaar moest een zogenaamde seksboerderij in Beverwolde op last van de burgemeester worden gesloten nadat hier een dozijn krokodillen was aangetroffen. Ook destijds betrof het lanskrokodillen. 

KROKODIL STEMT TEVREDEN

De Maatschap Aanvoer Krokodillen (MAKro) zegt tevreden te zijn over de groei van het krokodillenbestand in Nederland. Directeur Dillen van het bedrijf weet dat het nu nog moeilijk is in de gestaag groeiende vraag naar krokodillen te voorzien, maar ziet goede kansen wanneer het Schengen-verdrag consequent wordt uitgevoerd. Dat er in feite in dit werelddeel doorgaans geen krokodil in het wild te vinden is, komt de heer Dillen vreemd voor. De MAKro betrekt haar dieren uit Italië (Dillen: "Daar zitten ze zelfs in de regering, haha") en de vraag hoe de beesten daar terecht zijn gekomen, laat de heer Dillen koud. Wel vermoedt hij dat de krokodillen zwemmend hun toevlucht zoeken naar het Apennijnse schiereiland.

WILD WERPEN

Eveneens tevreden toont zich de woordvoerder van de Liga Alligatorwerpers. Was het fenomeen krokodilwerpen in de vorige eeuw nog praktisch onbekend, nu al zijn er alleen in Nederland al ruim tweehonderd bij de Liga aangesloten liefhebbers.

Hoeveel hiernaast nog ongeorganiseerd krokodil wordt geworpen weet woordvoerder Van der Keil bij benadering zelfs niet. Hij meent echter wel dat juist het wildkrokodilwerpen de sport in diskrediet kan brengen. In het wild zijn de dieren levensgevaarlijk. Ongelukken kunnen dan nauwelijks uitblijven. De Liga organiseert per jaar een twintigtal toernooien waarin niet alleen veel geld omgaat, maar dat bovenal voorziet in een niet meer weg te denken stuk werkgelegenheid voor tientallen topsporters. Zowel bij mens als bij krokodil.

Dillen en Van der Keil zijn eensgezind in hun opvatting dat de protesten tegen de jonge sport en de soms hysterische jacht die de overheid op de sporters maakt uit onwetendheid moeten zijn voortgekomen. "Ze zouden anders zelf maar eens met een krokodil van gedachten moeten wisselen," aldus de beide krokodilliefhebbers. 

 

KROKODIL GEEN ONBEKENDE

De ontdekking van een kolonie lanskrokodillen komt niet geheel en al uit de lucht vallen. De krokodil komt de laatste jaren meer en meer uit de verf als werpdier.

Nu zijn traditionele jachtgronden steeds meer worden bedreigd met lokale jachtverboden, zoekt de antiekste Afrikaanse jager zijn middelen van bestaan elders. De dieren die hun heil zoeken in de werpsport, zijn in hun thuislanden beruchte alleseters. In Europa zijn desondanks meldingen van slachtoffers van de krokodil onbekend. Krokodildeskundigen sluiten niet uit dat het werpdier na zijn verre reis, veelal gemaakt onder narcose, kieskeuriger is geworden in zijn consumptie. Anderen wijzen op het verbod op de invoer van lanskrokodillen en zijn collegae, waardoor de door de krokodil aangevretenen geen aangifte durven te doen.

Naast de lanskrokodil mogen ook de gettokrokodil, de bruine ovaalalligator en de onschuldiger ogende dwergkrokodil zich in een toenemende populariteit verheugen.

GEVAARLIJK?

Met de introductie van het krokodilwerpen heeft helaas ook een gevaarlijk bijverschijnsel zijn intrede gedaan. Het aantal groene cafébezoekers dat aan de drank raakt neemt zienderogen toe.

Het zijn vooral de verliezers van de werpwedstrijden die zich de rest van de avond niet meer aan de toog kunnen onttrekken. Regelmatig komt het voor dat de krokodil na de laatste ronde niet meer op zijn poten kan staan, weigert het dranklokaal te verlaten en alsnog zijn eerdere prestatie ruim mag overtreffen. Met weinig verfijnde techniek belandt de beschonken krokodil na een krachtige worp op de straatstenen.

Zelfs zijn er al dergelijke wildwerpwedstrijden geweest diep in de nacht. Wedstrijden die zeker niet van gevaar ontbloot zijn, omdat de uit de kroeg geworpen dieren in hun kennelijke staat niet altijd even genuanceerd zullen reageren. De deelnemers aan deze nachtelijke, illegale wedstrijden weigeren dit gevaar te onderkennen. Voor hen geldt slechts dat het verlies in de reguliere competitie eerder op de avond ruimschoots gecompenseerd kan worden.